Dla kogo?


Dla młodzieży klas 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor i technik eksploatacji portów i terminali. W projekcie będzie uczestniczyć 18 uczniów. 

Jaki cel?


Celem nadrzędnym projektu jest:

  • Wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu
    i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
  • Zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego


Dlaczego?


W perspektywie najbliższych lat zgodnie z wymogami UE, zaplecze logistyczne staje się sprawą priorytetową. Tym samym na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na średnią kadrę techniczną przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych. Prężnie rozwija się przemysł lotniczy. Projekt wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom lokalnego rynku pracy.

Nasz partner


Partnerem jest włoska firma "Sistema Turismo" działająca od 1996 r., która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów programu LdV.
Z firmą Sistema Turismo współpracujemy od 2007 roku


Na czym polega udział w projekcie?


Uczestnicy projektu odbędą 4 tygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech w miejscowości Rimini.
Praktyki zorganizowane będą w państwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych na terenie Rimini. Uzupełnieniem treści ściśle zawodowych projektu będzie program kulturalny przybliżający dorobek kulturowy Włoch poprzez udział w wycieczkach do np.: Bolonii, Wenecji, Rawenny, Urbino, Florencji czy San Marino.

Kiedy?

Projekt jest realizowany w latach 2013-15 w formie 4-ro tygodniowych praktyk zawodowych w marcu/kwietniu 2014 i kwietniu/maju 2015 r.

Rekrutacja


Technikum wchodzące w skład ZSTiL, ze względu na specyfikę kierunków kształcenia jest zdominowana przez chłopców. Zaledwie 15% ogółu uczniów stanowią dziewczyny. Dlatego przy rekrutacji i realizacji projektu szczególna uwaga będzie kładziona na równość szans kobiet i mężczyzn, tak aby nie powodować dyskryminacji ze względu na płeć wśród uczestników projektu.
Dziewczyny będą traktowane priorytetowo!